Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Prostatacancer

Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i Sverige. Varje år diagnostiseras cirka 10 000 män med prostatacancer i Sverige och 2 500 män dör av prostatacancer.

Nationella prostatacancerregistret (NPCR) är ett incidens- och processregister som omfattar alla fall av prostatacancer i Sverige. Syftet med NPCR är att övervaka tidstrender och geografiska skillnader med avseende på utredning, diagnostik, tumörkarakteristik och behandling. Målet är att varje patient ska få rätt behandling.

Terapivalet är kritiskt för att undvika både under- och överbehandling. Med rätt behandling menas att män med avancerad prostatacancer får optimal tumörkontroll, att män med hög risk för progress och död får kurativ behandling och att män med låg risk får behandling med minimala biverkningar.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Landstinget i Uppsala län

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Cancer

Certifieringsnivå: 1

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!