10 februari 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Rehabilitering

Nationellt Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin - Webrehab Sweden

Rehabiliteringsåtgärder är en stor verksamhet inom hälso- och sjukvården. I slutenvården vårdades år 2006 drygt 6 000 personer med Z 508 eller Z 509 (vård för rehabiliteringsåtgärder) som bidiagnos, varav cirka en av tre var i arbetsför ålder.

Syfte med registret är att:

  • förbättra kvaliteten i rehabiliteringsprocessen
  • utnyttja begränsade resurser bättre
  • öka medvetenheten om ICF-modellen
  • vara ett stöd för ingående enheter för vårdprocessutveckling
  • möjliggöra jämförelser med andra enheter
  • samla kunskap om små patient- och diagnosgrupper
  • kunna nyttjas för forskning

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västra Götalandsregionen

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Nervsystemet

Certifieringsnivå: 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!