18 november 2019
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Reumatiska sjukdomar

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ)

Reumatiska sjukdomar är i regel kroniska med ett livslångt lidande och handikapp samt en förkortad livslängd. Tidigt påbörjad behandling enligt de senaste forskningsrönen är mest effektiv och ger även på sikt ett lindrigare sjukdomsförlopp. Nya biologiska läkemedel har nu revolutionerat behandlingen, men också ökat läkemedelskostnaderna avsevärt eftersom reumatiska sjukdomar är vanliga.

För att rätt behandling ska ges i rätt tid, till rätt patient krävs kontinuerlig kvalitetssäkring via registret. Registrets syfte är att ständigt förbättra hälsan hos patienterna, både genom att ge direkt stöd till patient och vårdgivare för att förbättra behandlingsresultatet och genom att sprida god vård i landet genom jämförelser och nationell samverkan.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Rörelseorganen

Certifieringsnivå: 1

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!