Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Ryggkirurgi

Svenska ryggregistret (SweSpine)

Under de senaste årtiondena har kirurgisk behandling av ländryggssjukdomar ökat i omfattning. Detta beror sannolikt inte på förändringar i sjukdomspanoramat utan snarare på tillkomst av förbättrade utredningstekniker (CT, MR m.m.) och förbättrade kirurgiska behandlingsmöjligheter.

Registrets betoning ligger på jämförelse av resultat över tid och mellan olika kliniker, men det ska också utgöra en bas för klinisk forskning och utveckling. Registret ger en specifik möjlighet att bedöma patientrelaterade resultat och utvärdera hälsovinster kopplade till ryggkirurgi inom hela ryggraden. Man kan också följa förändringar vad gäller indikationsställningar och implantatanvändning samt utvärdera nya kirurgiska tekniker.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Jönköpings län

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Rörelseorganen

Certifieringsnivå: 1

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!