Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Sköldskörtelcancer

Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer

Sköldskörtelcancer, tyreoideacancer, är den vanligaste cancerformen i endokrina körtlar. Incidensen har under lång tid legat på ungefär 4 fall/100 000/år.

Prognosen varierar mellan olika tumörtyper. Ett genomgående problem när det gäller utvärdering av optimal handläggning av sköldskörtelcancer är att det saknas välgjorda randomiserade studier där olika behandlingar jämförts. Oklarheter finns därför om kirurgins omfattning, om vem som bör erbjudas radiojodbehandling etc.

En nationell arbetsgrupp har nu tagit fram ett Nationellt vårdprogram för behandling av sköldskörtelcancer. Syftet med ett nationellt register är att fortlöpande följa upp och utvärdera behandlingsresultaten när riktlinjerna i vårdprogrammet tillämpas.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Regionstyrelsen Västra Götalandsregionen

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Cancer

Certifieringsnivå: 3

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!