12 januari 2021
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Smärt­rehabili­tering

Nationellt kvalitetsregister över Smärtrehabilitering (NRS)

Långvarig muskuloskeletal smärta orsakar många patienter lidande och aktivitetsbegränsningar. Detta innebär också stora samhällskostnader. Det finns ett stort behov av att kunna erbjuda välfungerande och evidensbaserad rehabilitering vid dessa komplexa tillstånd.

Svensk förening för rehabiliteringsmedicin (SFRM) startade 1998 registret för insamling av data för beskrivning av patienter som har bedömts vara i behov av smärtrehabilitering. Syftet är att jämföra patientgrupperna vid olika rehabiliteringsenheter och effekten av rehabiliteringsprogram med avseende på patientrapporterade utfall inom funktion, aktivitet, livskvalitet och delaktighet i arbetsliv och fritid.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Skåne

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Nervsystemet

Certifieringsnivå: 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!