3 november 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Stroke

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken, och den enskilda somatiska sjukdomsgrupp som kräver flest vårddagar inom svensk sjukvård. Kostnaden för stroke har beräknats till över 14 miljarder kronor årligen.

Registret är strokevårdens verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsförbättring. Det används också för uppföljning av hur väl vården håller sig till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokevård. Alla landets akutsjukhus deltar i registret och varje år registeras cirka 25 000 personer i Sverige.

Registret deltar i flera internationella samarbetsprojekt och är en viktig bas för forskning kring implementering av nya metoder i strokevården.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västerbottens läns landsting

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Nervsystemet

Certifieringsnivå: 1

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!