19 augusti 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Svårläkta sår

Nationellt Kvalitetsregister för patienter med svårläkta sår (RiksSår)

Syftet med registret är att

  • medverka till att patienter med svårläkta sår tillförsäkras en strukturerad diagnostik och behandling
  • påvisa läkningstid i klinisk praxis i relation till diagnos och behandling
  • identifiera riskfaktorer för utebliven eller fördröjd sårläkning och korrigera felaktiga behandlingar
  • medverka till ökad kostnadseffektivitet

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Jönköpings län

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Cirkulationsorganen

Certifieringsnivå: 3

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!