26 november 2019
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Svenska Melanomregistret, SweMR

Nationellt kvalitetsregister för hudmelanom

Malignt melanom är den femte vanligaste tumörsjukdomen. Majoriteten av hudmelanomen orsakas av solens ultravioletta strålning, och ökningen anses bero på ändrade solvanor med ett ökande resande och solariebruk.

Trots denna incidensökning är den relativa 5-årsöverlevnaden god över 90 procent. Den är högst för kvinnor. Tidig diagnostik är betydelsefull för prognosen, varför preventiva råd till befolkningen bör kunna minska sjukdomens incidensutveckling som de senaste 10 åren legat omkring 5 procent per år.

Ett populationsbaserat kvalitetsregister för melanom med en täckningsgrad på över 98 procent är internationellt unikt och utgör ett utmärkt verktyg för att följa prevention, diagnostik, effekt av behandling samt överlevnad.

En online årsrapport uppdateras 3 gjånger per år och tillåter specifika jämförelser mellan egna och regionala data samt data för hela riket.

Ett separat prognosinstrument finns också tillgängligt och grundar sig på hela Melanomregistret och signifikanta, prognostiska faktorer (tumörtjocklek, ålder, kön, etc) sedan registerstart 1990.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Regionstyrelsen Region Östergötland

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Cancer

Certifieringsnivå: 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!