Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Svenska sömnapnéregistret (SESAR)

Obstruktiv sömnapné (OSA) har rapporterats hos cirka 10 procent av kvinnor och 20 procent av män i åldersintervallet 30–60 år. Måttlig till uttalad OSA leder till sömnighet dagtid hos cirka 20 procent av drabbade samt och har kopplats till ökad frekvens trötthetsassocierade olyckor.

Hjärt- och kärlsjukdomar (hypertoni, ischemisk hjärtsjukdom och stroke) är överrepresenterade. Kopplingen mellan OSA och dessa komplikationer förklaras av sömnfragmentering, nattlig hypoxi och aktivering av stressystemet. OSA är starkt kopplat till det metabola syndromet.
OSA behandlas i stor utsträckning med hjälpmedel som tryckventilation (CPAP) och apnéskena. Övre luftvägskirurgi används hos patienter med anatomiska hinder i luftvägen, till exempel stora tonsiller. Viktreduktion reducerar i många fall OSA och har dessutom en positiv inverkan på
kardio-metabola riskfaktorer.

SESAR är ett diagnosbaserat kvalitetsregister som följer OSA-patienten genom hela vårdprocessen med utredning, behandling och uppföljning. Årligen registreras i SESAR cirka 10 000 nya utredningsbesök och lika många behandlingsstarter och uppföljningar. På registrets hemsida redovisas olika kvalitetsmarkörer såsom ledtid till diagnostik och behandling, rapporterad samsjuklighet, behandling av samsjuklighet och andelen läkarbesök vid utredning.

I dagsläget närmar sig SESAR 60 rapporterande center med en täckningsgrad av över 50 % för utredning och behandlingsstart. Socialstyrelsen och flera landsting använder regelbundet statistik ur registret och data från SESAR har presenterats på flera nationella och internationella möten och konferenser.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västra Götalandsregionen

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Övriga områden

Certifieringsnivå: 3

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!