25 augusti 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (SNQ)

Neonatalregistret SNQ har tillkommit för att möjliggöra nationell kvalitetskontroll och kvalitetsförbättring av vården av nyfödda barn. Registret ser som sitt främsta uppdrag att förse beslutsfattare, profession och allmänhet med data och underlag som stimulerar till förbättringar och utveckling i neonatalvården, samt till forskning.

SNQ har kunnat visa att svensk neonatalvård i många avseenden är fantastiskt bra, men också att det fortfarande finns betydande regionala skillnader när det gäller val av behandlingsalternativ och vårdresultat.

Samtliga 37 neonatalavdelningar i Sverige är anslutna till SNQ och registret har 98 procents täckningsgrad när det gäller vården av tidigt födda barn. Data omfattar alla barn som vårdats på neonatalavdelning, vilket är cirka 10 procent av alla nyfödda barn.

Förutom cirka 200 variabler och indikatorer i nyföddhetsperioden, samlar SNQ data för så kallade högriskbarn som följts upp vid 2 och 5 ½ års ålder enligt det nationella uppföljningsprogrammet.
En utförlig beskrivning av Neonatalregistrets innehåll och validitet har publicerats här.

SNQ innehåller ett sidoregister med information om barn som är mycket tidigt födda och som undersöks för retinopati. Informationen beskriver eventuella näthinneförändringars omfattning och behandling.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset.

Startår: 2001.

Registerkategori: Barn, obstetrik och gynekologi.

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Barn, obstetrik och gynekologi

Certifieringsnivå: 1

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!