30 november 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Svenskt Perioperativt Register (SPOR)

Operation

Operationsprocesser är ofta komplicerade med krav på väl fungerande samverkan mellan olika vårdgivare, olika enheter inom sjukhus och olika personalkategorier. De är ofta gränssättande för vårdkedjor, innehåller en stor del akut verksamhet, är mycket kostnadsdrivande, svårplanerade, orsakar vårdköer och är en dominerande orsak till vårdskador. Verksamheten omfattar i Sverige cirka 600 000 ingrepp årligen.

På uppdrag av Svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI) har det tidigare initiativet till ett anestesiregister (SAR) starkt omarbetats till Svenskt perioperativt register (SPOR).

Syftet med registret är att med hjälp av integration med befintliga operationsplaneringssystem snabbt nå bred nationell täckning och erbjuda ett verktyg för lokal kvalitetsutveckling av operationsprocessen i bred bemärkelse. Viktiga delar i arbetet är därmed samverkan med anestesi- och operationssjuksköterskor och opererande specialiteter.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Uppsala

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Akut, anestesi och intensivvård

Certifieringsnivå: 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!