Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Testikelcancer

Svenska testikelcancerregistret (SWENOTECA)

Testikelcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos unga män i åldern 25–40 år. Hälften är av typen seminom och hälften nonseminom. Prognosen är god med en överlevnad på mer än 95 procent i Sverige.

Prevalensen långtidsöverlevare ökar. Behandlingsprotokoll och studier fokuserar på att minimera risker för allvarliga seneffekter utan att försämra behandlingsresultaten för dem med bäst prognos samt att utveckla behandlingen för dem med sämst prognos.

Syftet med registret är att följa testikelcancersjukdomens vårdkedja från diagnos och utredningsmetoder till behandlingsval, återfallsbehandling och uppföljningsdata, samt att analysera ledtider och följsamhet till gällande vårdprogram. Denna information kommer att fungera som bas för utvecklandet av nya riktlinjer, studier och framtida utveckling för patienterna.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Cancer

Certifieringsnivå: 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!