14 januari 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Tjock- och ändtarmscancer

Svenska Kolorektalcancerregistret (SCRCR)

Koloncancer är tillsammans med rektalcancer den tredje vanligaste tumörformen i Sverige och, tillsammans med lungcancer, den vanligaste dödsorsaken för cancer.

Kvalitetsregistret för kolorektalcancer består av två register, ett register för rektalcancer (start 1995) och ett nationellt register för koloncancer (start 2007). Ett nytt gemensamt anmälningsformulär för båda diagnoserna och registren används sedan år 2007. Rapporteringen från registret sker separat för rektal och kolon.

Syftet med registret är att

  • genom kontinuerlig registrering kartlägga rutiner, metoder och utfall
  • vara stöd för lokalt förbättringsarbete
  • möjliggöra uppföljning av vårdprogram
  • vara hypotesgenererande för forskningsprojekt och kliniska studier.

​Målet med kvalitetsregistret för kolorektalcancer är att använda det insamlade datamaterialet för att kunna förbättra behandlingen och överlevnaden hos patienterna och för att minska eventuella skillnader på region- och sjukhusnivå för att åstadkomma en likvärdig och optimal vård över hela landet.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västerbottens läns landsting

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Cancer

Certifieringsnivå: 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!