Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Vård i livets slutskede

Svenska palliativregistret

Svenska palliativregistret har som syfte att successivt förbättra vården i livets slutskede oavsett vårdgivare. Behovet är stort då 80 procent av de som varje år dör har palliativa vårdbehov under en kortare eller längre tid före döden oavsett var man vårdas. Kvaliteten av den vård som bedrivs är bristfälligt kartlagd.

Registrets huvudsyfte är att på patientnivå mäta hur enheter lever upp till definierade kriterier för god vård i livets slutskede och därigenom stödja ett kontinuerligt förbättringsarbete som syftar till optimal vård för dessa patienter oavsett diagnos och typ av vårdenhet.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Kalmar län

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Äldre och palliativ

Certifieringsnivå: 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!