21 november 2019
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Vård­preven­tion för äldre

Nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg (Senior alert)

Dagens mest sjuka äldre har mera komplexa vårdbehov än tidigare och vikten av att förebygga vårdskador har uppmärksammats allt mer. Undernäring, fall, trycksår och munhälsa är viktiga områden för äldre personer inom såväl akutsjukvård som inom primärvård, hemsjukvård och kommunal äldreomsorg. Dessa områden uppstår oavsett medicinsk diagnos och har därför tidigare inte fångats upp i medicinska kvalitetsregister.

Registret är processinriktat och syftet är att skapa en bra infrastruktur och systematik för det förebyggande arbetet. Registret medverkar till utvecklandet av nya arbetssätt, vilka ökar möjligheten för bästa möjliga vård oavsett vem som tillhandahåller den. Sedan år 2010 ingår registret i den nationella satsningen kring mest sjuka äldre.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Jönköpings län

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Äldre och palliativ

Certifieringsnivå: 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!