6 november 2018
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Utredning av statsbidrag

Under våren 2018 fick Socialstyrelsen i uppdrag att se över kriterier för ett eventuellt inrättande av statsbidrag till regionala kvalitetsregistercentrum.

Utredningen har gjorts av Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen.

Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har, tillsammans med personer från sjukvårds-huvudmännen, varit referensgrupp under arbetet.

Regeringens sammanfattade uppdrag till Socialstyrelsen;

"Socialstyrelsen ges i uppdrag att under 2018, med utgångspunkt i redovisningen av uppdraget angående förstudie om statsbidrag för regionala kvalitetsregistercentrum (S2017 / 05729 / FS), ta fram ett preciserat förslag på kriterier för medelstilldelning och uppföljning av statsbidrag. "

Här är regeringens beslut inför framtagande av kriterier (PDF, nytt fönster)

Slutrapporten klar

Den 1 november kom slutrapporten från Socialstyrelsen. Den har föredragits för och överlämnats till Socialdepartementet för vidare behandling och beslut.

Här kan du läsa Socialstyrelsens slutrapport (PDF, nytt fönster).

 

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!