27 november 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Registercentrumorganisationen (RCO)

Varje sjukvårdsregion har åtagit sig uppdraget att driva en RCO.
I alla sex sjukvårdsregioner finns ett Registercentrum (RC) och ett Regionalt Cancercentrum (RCC). RC och den kvalitetsregisterrelaterade verksamheten inom RCC utgör tillsammans ett RCO.

Registercentrum ger stöd till kvalitetsregistren vid start, utveckling och drift av register.
Alla Nationella Kvalitetsregister är anslutna till ett RCO.

Registercentrumen har regelbundna möten i forumet RCO i Samverkan för att diskutera strategiska områden där samverkan och erfarenhetsutbyte är viktigt för registerutvecklingen.

Syftet är att öka samverkan och minska konkurrensen, tydliggöra ansvarsfördelningen mellan register och registercentrum samt tydliggöra hur samverkan med regionala cancercentrum ska se ut vad gäller stöd till kvalitetsregistren inom cancerområdet.

Varje region som ansvarar för ett RCO ska ge stöd för start, utveckling och drift samt medverka till att registren kommer till ökad användning i hälso- och sjukvårdens förbättringsarbete och forskning.

Läs mer om Registercentrums stöd till kvalitetsregistren.

Länkar till registercentrum

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!